Alm. betingelser for malerfirmaet Søren Maler

1. Tilbud afgives altid med følgende forbehold.:

1.1. Danske Malermestres faglige forudsætninger.

1.2. Håndværksrådets standartforbehold.


2. Arbejdstider.:

2.1. Hvis andet ikke er aftalt, arbejdes der i tidsrummet fra kl. 7.00 til 15.30.

2.2. Der kan opstå situationer, hvor disse arbejdstider starter senere, eller afbrydes før kl. 15.30.

2.3. Ved arbejde før, eller efter de anførte arbejdstider, faktureres for overarbejdet.


3. Adgang til, og forhold på arbejdsplads.:

3.1. Det fordres, at der er nem adgang til arbejdspladsen / arbejdsstedet.

3.2. Der skal være ryddet for div. møbler, billeder, lamper og andet der måtte komme vejen, for malerarbejdets

fremme, samt skal buske og anden bevoksning, være fjernet ved udvendigt malerarbejde.

Er dette ikke foretaget, og malerfirmaet skal udføre dette, er det ekstraarbejde og tillægges prisen.

3.3. Det ses gerne, at der er parkering i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet, men dog ikke nogen betingelse.


4. Betaling/er.:

4.1. Timeprisen i malerfirmaet Søren Maler, er pt. 385,00kr eksl. moms og reguleres hver den 01/01.

4.2. Betalingsfristen er, 8 dage netto kontant fra faktureringsdatoen, hvis andet ikke er aftalt, inden påbegyndelse

af arbejdet.

4.3. Hvis arbejdet pågår op til den 20ende i måneden, vil der, blive A’conto Faktureret, for det til dato udført

arbejde inkl. indkøbte materialer.

4.4. Overarbejde faktureres med 550,00kr eksl. moms i timen pr. påbegyndt time, der afregnes i ½ timer.

4.5. Ved manglende eller forsendt betaling, pålægges et rykkergebyr på 150,00kr eksl. Moms, for første og anden

rykke. Herefter overdrages sagen til Advokatinkasso.

4.6. Ved arbejder, med en samlet sum over 40.000,00kr inkl. moms, fordres en bankgaranti, eller anden

form for behørig garanti.

4.7. Betaling kan ske ved giroindbetaling eller overførsel via netbank. Med netbank bruges konto nr. (se forsiden)

Husk altid, at oplyse faktura nr.


5. Affald efter malerarbejde.:

5.1. Hvis andet ikke er aftalt, opkræves et affaldsgebyr på 80,00kr eksl. moms, for bortskaffelse af affald efter

malerarbejdet.


6. Garantiordning for malerarbejder.:

6.1. Firmaet er medlem af Danske Malermestre og deres garantiordning.

Der henvises til Danske Malermestres hjemmeside.